Load yükseldiğinde apache ve exim restart etsin

nano /usr/bin/loadkontrol yazdıktan sonra bunları yapıştırın #/usr/bin/! load=”20″ komutcan=`top -b -n 1 | head -n 20 | grep average | awk ‘{print $12}’ | cut -d, -f1 | cut -d. -f1` if [ “$komutcan” -ge “$load” ] then echo “Son yeniden baslatma suresi: `date`” >> /var/log/loadkontrol.load # Kural ihlali durumunda yapılacak isler alt kısma girilecek # Suyunu cikartirsaniz sonucu kotu olabilir 8) service httpd restart service exim restart # Kural Sonu Kaydedip çıkın daha sonra chmod değeri verin; chmod +x /usr/bin/load Okumaya Devam...